Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Hải Dương

Thủ tục xin thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài

Người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có thể xin thẻ tạm trú Việt Nam diện đầu tư để được tạm trú và làm việc lâu dài tại Việt Nam. Thẻ tạm trú đầu tư có thời hạn 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm tùy vào số tiền mà người nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam.


Hướng dẫn xin thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài

Người nước ngoài có người thân là người Việt Nam khi muốn ở lại lâu dài tại Việt Nam có thể làm thẻ tạm trú thăm thân có thời hạn lên đến 3 năm.


Hướng dẫn xin thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

Người nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam muốn ở lại lâu dài tại Việt Nam có thể xin thẻ tạm trú đầu tư có thời hạn 1 năm hoặc 2 năm tùy thuộc vào số vốn đã đầu tư tại Việt Nam


Hồ sơ xin thẻ tạm trú cho luật sư nước ngoài tại Hải Dương

Thẻ tạm trú được cấp cho luật sư nước ngoài là thẻ tạm trú đầu tư (ĐT), đây là loại thẻ thường được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài là người đầu tư, góp vốn kinh doanh tại Việt Nam. Luật sư nước ngoài muốn hành nghề tại Việt Nam thì phải được Bộ Tư pháp cấp phép hành nghề luật sư tại Việt Nam và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 03 năm cho nhà đầu tư nước ngoài tại Hải Dương

Nhà đầu tư là những người góp vốn, bỏ tiền mua lại công ty, đứng tên là chủ sở hữu của một công ty tại Việt Nam; đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam. Nhà đầu tư người nước ngoài có thể làm thủ tục để được cấp thẻ tạm trú đầu tư ĐT thời hạn từ 3 đến 5 năm và cần chú ý đến các điều kiện theo quy định của pháp luật. 


Làm lại thẻ thường trú bị hỏng mất bao nhiêu ngày?

Thẻ thường trú bị mất, hư hỏng hay muốn sửa lại thông tin trên thẻ cần nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý và chờ đợi hồ sơ được xét duyệt.


Hồ sơ xin cấp lại thẻ thường trú do sai thông tin

Khi thông tin về người nước ngoài có thẻ thường trú bị thay đổi, người nước ngoài có thể làm hồ sơ xin sửa lại thông tin trên thẻ thường trú cho đúng.


Hồ sơ xin cấp lại thẻ thường trú do bị mất tại Hải Dương

Thẻ thường trú bị hỏng, thẻ tạm trú bị mất, mất thẻ thường trú, xin cấp lại thẻ thường trú bị mất, hồ sơ xin cấp lại thẻ thường trú bị hỏng,


Xin cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú tại Hải Dương

Định kỳ 10 năm 1 lần, cơ quan quản lý sẽ tiến hành cấp đổi, cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.


Cơ quan nước nào chịu trách nhiệm cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Hải Dương

Hồ sơ xin thường trú của người nước ngoài sẽ do Bộ Công an xét duyệt, sau đó sẽ thông báo về cơ quan quản lí cấp tỉnh nơi người nước ngoài xin thường trú.