Miễn giấy phép lao động chi đối tượng nào tại Hải Dương?

Cập nhật:

Miễn giấy phép lao động chi đối tượng nào tại Hải Dương?

Người nước ngoài làm việc tại hải Dương có thể được miễn giấy phép lao động nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

-  Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 tháng;

- Người nước ngoài là thành viên công ty tách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Người nước ngoài là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

- Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

- Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;

- Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lí các trường hợp khần cấp: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ làm ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam hoặc chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam khong xử lí được;

- Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề Luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Ngoài những trường hợp nêu trên, người nước ngoài khi muốn làm việc tại Hải dương cần đáp ứng dủ điều kiện lao động theo quy định của pháp luật.

xem thêm: Điều kiện cho phép người nước ngoài làm việc tại Hải Dương.

Mọi câu hỏi thắc mắc vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ qu khýách hàng!