Luật Lao động

Điều kiện xin cáp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hải Dương.

Người nước ngoài có nhu cầu làm việc tại Việt nam thì cần phải có giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc cấp.


Quy trình xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản vào Hải Dương thực hiện chào bán dịch vụ

Người Nhật Bản vào Việt Nam nói chung hay tại Hải Dương nói riêng đề thực hiện hoạt động chào bán dịch vụ trên từ 03 tháng trở lên cần tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động


Xin miễn giấy phép lao động cho nghệ nhân Nhật Bản tại Hải Dương.

HD Luật xin hướng dẫn bạn hồ sơ, thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ đối với nghệ nhân người Nhật Bản.


Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho giáo viên Nhật Bản làm việc tại Hải Dương.

Bạn là người Nhật Bản dạy học tại một trung tâm tiếng Nhật tại hải Dương, khi xin cấp giáy phép lao động hồ, thủ tục cần thiết:

 


Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho trưởng văn phòng đại diện tại Hải Dương

Trưởng văn phòng đại diện là người được doanh nghiệp nước ngoài thuê hoặc cử sang làm việc tại Việt Nam. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện tại Hải Dương bao gồm:

 


Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người Hàn Quốc làm việc tại Hải Dương

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại VIệt Nam gồm những loại giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã


Miễn giấy phép lao động chi đối tượng nào tại Hải Dương?

Pháp luật Việt Nam quy định một só trường lao động là người nước ngoài tại Việt Nam không cần phải xin giấy phép lao động. Cụ thể các trường hợp đó là:

 


Cấp giấy phép lao động qua mạng internet - quyết định mới nhất

Người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động Việt Nam bắt buộc phải đăng kí trực tuyến qua mạng internet kể từ ngày 1/7/2017.


Giấy phép lao động cho nghệ nhân truyền thống nước ngoài ở Hải Dương

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nghệ nhân truyền thống làm việc tại Việt Nam


Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Người nước ngoài có thể xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam