Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần tại Hải Dương

Cập nhật:

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty đối với người Việt Nam và người nước ngoài hiện nay đều giống nhau. Cụ thể thủ tục thay đổi như sau:

1. Hồ sơ.

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trường hợp không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Trường hợp doanh nghiệp đi thuê người đại diện theo pháp luật,cần cung cấp:

+ Hợp đồng lao động;

+ Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật;

- Thông báo thay đổi thông tin đăng kí thuế;

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức thực hiện thủ tục đăng kí thay đổi người đại diện theo pháp luật.

2. Trình tự.

- Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng kí kinh doanh tỉnh Hải Dương.

3. Lệ phí.

- Doanh nghiệp nộp lệ phí nhà nước tại cơ quan đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ.

Trong quá trình thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật, quý khách hàng có bất kỳ khó khắn, vướng mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!