Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Hải Dương

Những người không được phép thành lập doanh nghiệp

Để đảm bảo tính minh bạch cũng như đảm bảo hoạt động điều hành, quản lý của công ty, các tổ chức, cá nhân sau đây không được phép thành lập doanh nghiệp :


Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên tại Hải Dương

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên tại Hải Dương gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên theo mẫu Phụ lục I-2;


Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 1 thành viên sang 2 thành viên tại Hải Dương

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp dành cho 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ sở hữu. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động có thể có thêm các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu góp vốn, đầu tư. Khi đó, các cá nhân hoặc tổ chức kết hợp lại kinh doanh với nhau thì cần tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên.


Thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần tại Hải Dương

Công ty cổ phần khi sau thành lập, do nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh có thể mở địa điểm kinh doanh công ty. Nếu địa điểm kinh doanh khác với trụ sở công ty thì cần phải đăng kí mở địa điểm kinh doanh công ty cổ phần.


Thành lạp địa điểm kinh doanh CTTNHH 1 thành viên tại Hải Dương

Sau khi thành lập công ty TNHH 1 TV, do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường nên công ty có thể thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 TV. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp trực tiếp cung ứng sản phẩm dịch vụ của mình ra thị trường, địa chỉ địa điểm kinh doanh có thể trùng với địa chỉ công ty hoặc có thể đặt ở địa chỉ khác so với địa chỉ trụ sở chính công ty.