Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Hải Dương

Nơi đăng ký thành lập công ty doanh nghiệp tại Hải Dương

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty Cổ phần, công ty tư nhân, công ty hợp danh,... là phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh. Cụ thể:


Hồ sơ xin mở hộ kinh doanh tại Hải Dương

Hồ sơ, giấy tờ xin đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hải Dương:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh


Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Hải Dương

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Hải Dương bao gồm các giấy tờ sau:

1. Thông báo thành lập văn phòng đại diện theo mẫu.


Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty ở Hải Dương

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tại Hải Dương bao gồm các giấy tờ sau:

1. Thông báo thành lập chi nhánh theo mẫu;


Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh tại hải Dương

Hồ sơ xin thành lập địa điểm kinh doanh tại Hải Dương bao gồm các giấy tờ sau:

Giấy thông báo thành lập địa điểm kinh doanh theo mẫu.


Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Hải Dương

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Hải Dương bao gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần theo mẫu tại Phụ lục I-4.


Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Hải Dương

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Hải Dương bao gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân theo mẫu Phụ lục I-1;


Cán bộ, công chức, viên chức có được thành lập công ty không?

Cán bộ, công chức, viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, không có quyền mở công ty, chỉ có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty.


Hướng dẫn đặt tên công ty, doanh nghiệp

Cách đặt tên doanh nghiệp được quy định tại Điều 38  và Điều 39 Luật Doanh Nghiệp 2014:

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai phần:


Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Hải Dương

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Hải Dương bao gồm các giấy tờ tài liệu sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo mẫu Phụ lục I-3 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;