Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Hải Dương

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty tại Hải Dương

Để mở thêm chi nhánh của doanh nghiệp, quý khách cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh kinh doanh tại Hải Dương theo các bước sau:


Thủ tục trình tự thành lập địa điểm kinh doanh ở Hải Dương

Để mở địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, quý khách cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại Hải Dương theo các bước sau:


Thủ tục trình tự thông báo mẫu con dấu của công ty tại Hải Dương

Để con dấu của công ty có hiệu lực pháp lý trong các hợp đồng, quyết định của doanh nghiệp thì khách hàng cần phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh tại địa phương. Thủ tục thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp tại Hải Dương như sau:


Hồ sơ thông báo mẫu dấu của công ty tại Hải Dương

Hồ sơ thông báo mẫu con dấu của công ty tại Hải Dương bao gồm các giấy tờ sau:

1. Thông báo sử dụng con dấu mới của doanh nghiệp theo mẫu.


Thủ tục và các bước thành lập hộ kinh doanh tại Hải Dương

Thủ tục trình tự thành lập hộ kinh doanh tại Hải Dương gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết theo Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hải Dương.


Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân ở Hải Dương

Thủ tục trình tự thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Hải Dương gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết theo Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Hải Dương.


Thủ tục đăng ký mở công ty cổ phần tại Hải Dương

Thủ tục trình tự thành lập công ty cổ phần tại Hải Dương gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết theo Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần tại Hải Dương.


Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Hải Dương

Thủ tục trình tự thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Hải Dương gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết theo Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Hải Dương.


Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hải Dương

Thủ tục trình tự thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hải Dương gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết theo Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hải Dương.


Nơi xin thành lập hộ kinh doanh tại Hải Dương

Theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hải Dương là: phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện (quận ) nơi Hộ kinh doanh có trụ sở, địa điểm kinh doanh chính.