Hướng dẫn làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Cập nhật:

Trường hợp doanh nghiệp sau một khoảng thời gian hoạt động không hiệu quả hoặc trong một số trường hợp nhất định có nhu cầu giải thể là tương đối phổ biến hiện nay. Thủ tục giải thể theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn 

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

- Thông báo về giải thể doanh nghiệp 

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)

- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ về thành lập, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp và các dịch vụ liên quan một cách nhanh chóng và chính xác. Quý khách có bất kỳ khó khăn, vướng mắc gì hãy liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn tận tình nhất.

Công ty TNHH HD Luật

Hân hạnh hợp tác với Quý khách !