Thủ tục thay đổi ĐKKD và giấy chứng nhận đầu tư

Hướng dẫn làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp sau một khoảng thời gian hoạt động không hiệu quả hoặc trong một số trường hợp nhất định có nhu cầu giải thể là tương đối phổ biến hiện nay. Thủ tục giải thể theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.


Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH tại Hải Dương

Những giấy tờ tài liệu cần thiết khi thực hiện hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH tại Hải Dương


Hồ sơ thông báo mẫu con dấu đối với công ty Hợp danh tại Hải Dương

Việc thông báo thay đổi mãu con dấu đối với doanh nghiệp pháp luật yêu cầu gồm những giấy tờ, tài liệu sau


Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Hải Dương

Khi công ty Cổ phần thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật cần thực hiện hồ sơ bao gồm


Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tại Hải Dương

Các bước cần thiết khi hộ kinh doanh thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh