Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

Cập nhật:

HD Luật gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục Cấp phép hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng mềm như sau:

Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp

- Hoạt động kinh doanh chỉ được phép tiến hành khi đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  Đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp

Bước 2: Xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

1. Thẩm quyền: Sở giáo dục và đào tạo

2. Quy trình xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

- Nộp 1 bộ hồ sơ tại Sở giáo dục và đào tạo

- Thẩm định cơ sở

- Cấp giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

3. Điều kiện để cấp giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

- Điều kiện về cơ sở vật chất

+ Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định

+ Thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 2m2/ người

- Trang thiết bị

+ Phải có phòng vệ sinh, tủ đựng quần áo, tủ thuốc sơ cấp cứu phục vụ cho người đến tập luyện

+ Phải bố trí ghế ngồi và gương soi. Số lượng và kích cỡ phù hợp với quy mô, địa điểm tập luyện

+ Phải có bảng nội dung quy định giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác

+ Khuyến khích trang bị các dụng cụ bổ trợ phục vụ người tập như: Máy chạy bộ, tạ, bục, gậy

- Điều kiện về giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên

+ Có đủ điều kiện về sức khỏe

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan

- Điều kiện về giáo trình, tài liệu

+ Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt

+ Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặ cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận

+ Nội dung giáo trình, tài liệu phải đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật

 

Trên đây là hướng dẫn của HD Luật về thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng mềm. Khách hàng có nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ có thể tham khảo dịch vụ của chúng tôi.

Công ty TNHH HD Luật

Mong được hợp tác với quý khách!