Thủ tục xin cấp giấy phép vệ sinh ATTP cho siêu thị mini

Cập nhật:

Bộ Công Thương là cơ quan quản lý và quy định chi tiết về vệ sinh an toàn thực phẩm cho siêu thị, siêu thị mini. Theo đó tất cả các siêu thị, siêu thị mini tại Việt Nam buộc phải đảm bảo đủ các điều kiện về giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho siêu thị, siêu thị mini.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh

- Hoạt động kinh doanh siêu thị, siêu thị mini chỉ được phép tiến hành khi đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy phép kinh doanh trong trường hợp này chia làm 02 nhóm:

- Đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp: Loại hình này phù hợp với hoạt động kinh doanh lớn hoặc trung bình.

Bước 2: Xin giấy phép vệ sinh ATTP cho siêu thị mini

- Sau khi đăng ký kinh doanh cá nhân, tổ chức phải  xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho siêu thị, siêu thị mini tại Sở Công Thương hoặc có cam kết chấp hành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra cũng cần lưu ý thêm một số loại giấy tờ như:

- Xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu nếu có bán rượu trong siêu thị

- Xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá nếu có bán thuốc lá trong siêu thị

- Cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC trong trường hợp theo quy định pháp luật

2. Thẩm quyền cấp giấy phép vệ sinh ATTP cho siêu thị mini

Sở Công thương tỉnh Hải Dương

 

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép vệ sinh ATTP cho siêu thị mini tại Hải Dương. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Công ty TNHH HD Luật

Mong được hợp tác với quý khách !