Giấy phép con

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

HD Luật gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục Cấp phép hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng mềm như sau:


Các giấy phép cho cơ sở sản xuất siro

Kinh doanh sản xuất thực phẩm siro hợp pháp khi sản phẩm đã được kiểm định, được cấp chứng nhận của cơ quan chức năng về đảm bảo tiêu chuẩn an toàn chất lượng, hợp vệ sinh.


Thủ tục xin cấp giấy phép vệ sinh ATTP cho siêu thị mini

Bộ Công Thương là cơ quan quản lý và quy định chi tiết về vệ sinh an toàn thực phẩm cho siêu thị, siêu thị mini. Theo đó tất cả các siêu thị, siêu thị mini tại Việt Nam buộc phải đảm bảo đủ các điều kiện về giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho siêu thị, siêu thị mini.


Kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt

Chủ lô hàng, mặt hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tới cơ quan kiểm tra để tiến hàng kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Đối với thực phẩm nhập khẩu kiểm tra theo phương thức kiểm tra chặt, trình tự thủ tục đăng ký kiểm tra ở Hải Dương được thực hiện như sau:


Trình tự đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm ở Hải Dương

Chủ lô hàng, mặt hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tới cơ quan kiểm tra để tiến hàng kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu đối với từng phương thức kiểm tra là khác nhau và trình tự kiểm tra nhập khẩu cũng khác nhau theo từng phương thức kiểm tra.


Hồ sơ đăng ký kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm ở Hải Dương

Phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu bao gồm: Phương thức kiểm tra giảm, Phương thức kiểm tra thông thường, Phương thức kiểm tra chặt.


Trình tự xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hải Dương

Đối với những cơ sở kinh doanh phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ và thủ tục xin cấp như sau: 


Điều kiện bảo đảm thực phẩm đã qua chế biến

Điều kiện về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm.Thực phẩm đã qua chế biến phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm như sau:


Thủ tục tự công bố sản phẩm đã qua chế biến ở Hải Dương

Cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) phải tự công bố sản phẩm.