Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Hải Dương Phụ lục I-1

Cập nhật:

Phụ lục này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016

Phụ lục I-1 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT - Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân (download )

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào mẫu I-1 theo đúng quy định

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

 Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!