Thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp ở Hải Dương

Cập nhật:

Mẫu Thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.

Thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện ( download ).

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào biểu mẫu này theo đúng quy định.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!