Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp Phụ lục II-8

Cập nhật:

Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp thành lập mới) được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp thành lập mới) ( download ).

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào biểu mẫu này theo đúng quy định.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LL

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!