Phụ lục II-11 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh

Cập nhật:

Phụ lục II-11 được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực từ ngày 15/01/2016.

Phụ lục II-11 về Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh ( download ).

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào mẫu II - 11 theo đúng quy định.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!