Lệ phí cấp mới hộ chiếu ở Hải Dương

Cập nhật:

Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017; thay thế Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao ban hành kèm theo Thông tư:

- Lệ phí nhập quốc tịch là 250 USD/người;

- Cấp mới hộ chiếu là 70USD/ quyển;

- Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là 30 USD/quyển...

Lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao được tính bằng đồng đô la Mỹ (USD) theo Biểu mức thu phí và lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao ban hành kèm theo Thông tư. Trường hợp thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao bằng đồng tiền nước sở tại thì việc quy đổi từ đồng đô la Mỹ (USD) sang đồng tiền nước sở tại được căn cứ vào tỷ giá bán ra của đồng đô la Mỹ (USD) do ngân hàng nơi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mở tài khoản công bố.

Nếu có thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ văn phòng công ty theo địa chỉ website này để được tư vấn.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!