Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 1 thành viên sang 2 thành viên tại Hải Dương

Cập nhật:

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp dành cho 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ sở hữu. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động có thể có thêm các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu góp vốn, đầu tư. Khi đó, các cá nhân hoặc tổ chức kết hợp lại kinh doanh với nhau thì cần tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Thủ tục để chuyển đổi như sau:

1. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

- Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên;

- Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Danh sách thành viêm theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo giấy tờ cá nhân:

  • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: CMND, TCCCD, hoặc hộ chiếu.
  • Đối với thành viên là tổ chức: bản sao Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một sô cá nhân khác;

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

2. Trình tự:

- Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng kí kinh doanh tỉnh Hải Dương.

3. Lệ phí nhà nước:

Doanh nghiệp nộp lệ phí nhà nước tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính và nộp hồ sơ. 

Nếu gặp bất kỳ khó khắn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!