Hồ sơ sáp nhập doanh nghiêp tại Hải Dương

Cập nhật:

1. Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Hồ sơ sáp nhập doanh nghiêp

- Hợp đồng sáp nhập

- Biên bản họp Hội đồng thành viên Công  ty bị sáp nhập và công ty nhận sáp nhập vê việc sáp nhập công ty về việc sáp nhập công ty, trường hợp có thay đổi đăng ký kinh doanh cần nêu rõ nội dung sẽ thay đổi, bổ sung, lưu ý đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi sáp nhập công ty

- Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty sáp nhập và công ty nhận sáp nhập về việc sáp nhập Công ty.

- Bản gốc nhận đăng ký kinh doanh Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập

- Đề nghị sáp nhập doanh nghiệp

- Bản điều lệ công ty nhận sáp nhận đã sửa đổi, bổ sung

- Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu thành viên công ty

- Hồ sơ khác liên quan đến chuyển nhượng, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp chuyển đổi vốn góp của thành viên Công ty khi sáp nhập.

Trên đây là tư vấn và hỗ trợ về vấn đề thực hiện sáp nhập công ty TNHH. Quý khách có nhu cầu giải đáp bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!