Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Hải Dương

Thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên tại Hải Dương

Sau khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường nên công ty có thể thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 TV. 


Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần tại Hải Dương

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty đối với người Việt Nam và người nước ngoài hiện nay đều giống nhau. Cụ thể thủ tục thay đổi như sau:


Hướng dân thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên cùng huyện tại Hải Dương

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, nơi hoạt động của doanh nghiệp, là thành trì vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có sự thay đổi, doanh nghiêp cần chuyển tới địa điểm thích hợp hơn cho hoạt động của mình.


Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mặc dù ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn không được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhưng nó được ghi nhận công khai trên cổng thông tin  quốc gia về đăng ký kinh doanh. Theo đó, nêu công ty trách nhiệm hữu hạn muốn hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với một hoặc một số ngành nghề khác thì phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Cơ qua đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.


Thành lập mới hộ kinh doanh tại Hải Dương

Hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ. HD Luật xin tư vấn thủ tục thành lập hộ kinh doanh như sau:


Hướng dẫn thành lập hộ kinh doanh ở Hải Dương

Hiện nay, nhu cầu kinh doanh, buôn bán của người dân ngày càng tăng với quy mô rộng hơn, do đó họ có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh. Thủ tục thành lập hộ kinh doanh rất đơn giản và được thực hiện ở UBND quận nơi đặt hộ kinh doanh.


Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thành lập công ty, để thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài cần phải chuẩn bị các thủ tục theo quy định của pháp luật. 


Thành lập công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương

Những vấn đề cần lưu ý và hồ sơ cần thiết khi thực hiện thành lập công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương


Hồ sơ thành lập công ty Cỏ phần tại Hải Dương

Chủ doanh nghiệp muốn thành lâp doanh nghiệp tại Hải Dương cần có những hồ sơ giấy tờ sau  


Hồ sơ sáp nhập doanh nghiêp tại Hải Dương

HD Luật cung cấp dịch vụ sáp nhập công ty TNHH, Quý khách có nhu cầu giải đáp bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi